Arenguportfoolio

Kontseptsioon

Arenguportfoolio loomisel lähtusin mitmest endale olulist elemendist. Soovisin arenguportfoolio avalikud osad luua selliselt, et saan neid kasutada tulevikus enda turundamise porftoolio elementidena.  Arenguportfoolio ülejäänud sisu ja tekstid, mis on loodud andragoogika bakalaureuse eksami raames ei ole avalikud. Kõikidele vajalikene osapooltele on võimaldatud ligipääs. Ma kogesin seda arenguportfooliot luues, et see on sügavalt sissepoole vaatav ja seetõttu ka väga isiklik.

Olulise osana on minu jaoks antud portfooliot tehes ka mõista, kellena end täna koolitusturul näen. Selle olen samuti lisanud oma kontseptisooni hulka.

Arenguportfoolio olen valmistanud algusest lõpuni digitehniliselt iseseisvalt kasutades õppevideosid ja omades teatud keskkondade kasutamise kogemust. Selle protsessi käigus olen saanud arendada oma IKT oskusi, mis oli minu jaoks isiklikult eraldi püstitatud eesmärk.

Juhtumianalüüs

Minu juhtumianalüüs on seotud minu kogetuga praktika II raames. Kuna pidasin seda oma arengu osas oluliseks ja märgiliseks, siis kasutan seda ka oma arenguportfoolios täiendatud versioonina. 

Dokumendianalüüs

Kriitiline analüüs visioonidokumendile “Tark ja tegus Eesti 2035”. Valk, 2019 ja  Sutrop, Lauristin, Loogma & Eamets, 2019 dokumentide põhjal. Siin esitan oma dokumendianalüüsi lähtekohad ja metoodika, põhjendan oma valikut  täiskasvanud õppimise, koolitajate koolitusvajaduse, koolituse ja juhendamise kontekstis.

Mini-uuring

Mini-uuringuna pean oluliseks teha tõlgendusi ise oma kogemustele ja sellega seoses uurin enda juhtumianalüüsi, mille kirjutasin praktika II koolituse raames.

Teooria praktiline rakendus

Lase minna sellel, kes sa enda arvates peaksid olema ja võta omaks see, kes sa tegelikult oled

Brene Brown

Foto: Lee Imho

Enesearengu võimaluste refleksioon

Enesearengu võimaluste refleksiooniga analüüsin ennast andragoogina tulenevalt täiskasvanu koolitaja tase 6 kutsestandardi kompetentside alusel. 

Portfoolio hindamisalus

Arenguportfoolio hindamisaluseks olen võtnud bakalaureuse eksami hindamisalused ja andragoogika õppekava eesmärgid ja õpiväljundid.

Foto: Jan Kroon

Kokkuvõte arenguportfoolio koostamisest

 

Mul on väga meel, et ma sain luua sellise arenguportfoolio, mis on minulik. Selles kajastuvad minu omandatud teadmised, väärtuslikud kogemused ja minu jaoks kõik see oluline pagas, millega olen tulnud ja mille olen siit kaasa saanud. Oma arenguportfoolio olen loonud pikemajalise eesmärgiga ja saan seda vastavalt võimalusele tulevikus ringi tõsta ja kohandada nii nagu tuleviku koolitajast mina seda vajab. Selle arenguportfoolio loomisega sain ennast proovile panna ja lisaks arendada ka digipädevuste osas. Võin päris kindasti kinnitada, et ainult tehniliste ja kujunduslike elementide peale kulus selle arenguportfoolio valmimiseks nädala jagu loomingutunde…

 

LISAD

 

Lisade alla olen loonud läbilõike kolmest ülikooli aastast ja enda jaoks olulistest akadeemilistest, arutlevatest ja analüüsivatest koolitöödest. Need toetavad minu akadeemilist pädevust andragoogika valdkonnast. Samuti olen lisanud siia need LISAD, mis on teinud minust sellise andragoogi nagu olen täna.

 

Selleks, et õpetada, peame olema ise valmis õppima!

Talvi Märja, 2014

Kogemuste sahtel

 

Siia olen lisanud oma kogemused, mis on minu jaoks olnud olulised sellel teekonnal õppides andragoogiks. Kogemuste sahtel ei saa kunagi täis, seal on alati palju ruumi ja iga olulise enesearenguelemendi enda jaoks lisan sinna ajajooksul juurde.

 

Praktika ajaveeb

 

Minu praktika kogemusest on võimalik lugeda lähemalt minu praktika ajaveebist ja praktika blogist. Pean enda jaoks praktika jooksul kogetud koolituskogemust seni üheks olulisemaks, sest see aitad mul analüüsida mitmeid  minu jaoks olulisi vaatenurki ja arusaamu. 

Koolitaja kogemus

 

Minu koolitaja teekonnast on võimalik lugeda lähemalt siit. Mõnikord on sedasi, et mitte meie ei leia oma valdkonda ja kutset, vaid see leiab meid ise. Täpselt nii juhtus ka minuga. 

Loov lähenemine

 

Olen seda alati teadnud, et olen pigem tegutseja kui väga pikalt mõtlema. Samamoodi olen saanud kinnituse ka andragoogika õpingute ajal, et ma olen pigem praktik. Ma tean, et teooria on toetuseks, aga minu tugevus on tegutsemine. Pean oma suurimaks tugevuseks loovat lähenemist. See on aidanud lahendada mitmeid keerulisi olukordi ja toonud palju inspireerivat enesearengu teekonnal.