MATERJALID

Oma koolitustel olen kasutanud lisaks toetavate materjalidena ja keskkondadena:
 1. Inglise keele grammatika. English for everyone. TEA Kirjastys 2017. Copyright 2016 Dorling Kindersley Limited A Penhuin Random House Company. Tõlkija: Margarita Hanschmidt. Toimetaja: Sirje Ootsing. Tehniline teostus: Janek Saareoja.
 2. Inglise keele õpiku töölehed: Basic Evryday English. Algajale ja taasalustajale. Ingrid Ant. TEA Kirjastus
 3. Inglise keele õpiku töölehed: English elementary. Second edition with answers. 2001

Interneti keskkonnad, mis võimaldavad töölehti välja printida, teha virtuaalseid ülesandeid, võimaldavad kuulata tekste, lugeda tekste. Toetavad mitmekülgselt keeleõpet. Kõik need keskkonnad toetavad ka VEEBIKOOLITUSTE läbiviimist.

Sõnavara õppimist toetavad keskkonnad:

 • Quizlet – https://quizlet.com/
 • Memrise – https://www.memrise.com/
 • British Counsil Kids (head pildikaardid sõnade õppimiseks ja välja printimiseks) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Õpitu harjutamiseks ja kinnistamiseks head keskkonnad:

 • Testmoz  – https://testmoz.com/
 • Kahoot – https://create.kahoot.it

Töölehtede keskkonnad ja grammatika õppimiseks:

 • British Counsil Learning English – https://learnenglish.britishcouncil.org/
 • Live Worksheets – https://www.liveworksheets.com/
 • English ELS worksheets – https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search

Veebitundide läbiviimiseks ja rühmatööde, paaristööde ja individuaalsete tööde läbiviimiseks:

 • ZOOM
 • Google MEET/Hangout
 • YOUTUBE
 • Padlet
 • Google Classroom

Olen loonud ka ise DRIVE keskkonnas töölehti ja teema seletusi (hetkel neid ei avalda).

KOOLITUSEPROGRAMM: Kursuseprogramm_Kelly Saatmann