PRAKTIKA KOHT

Minu praktika kohaks on Paide Rahvaülikool ja praktika sisuks on täiskasvanutele inglise keele õpetamine algtasemel. Praktika õpetamise maht on 40 akadeemilist tundi ja ettevalmistus 80 akadeemilist tundi. ​

Paide Rahvaülikool on üks kolmest asutusest, mis ühendab Eestimaa südames asuvat ühte hariduskeskust täiskasvanutele. Paide Rahvaülikooli kõrval on ka samas majas tegutsemas Paide Täiskasvanute Keskkool ja Paide Kunstikool.  ​

Oman eelnevate kogemust Rahva Ülikoolis soome keele ja ka inglise keele kursuste koolitajana ning olen õpetanud ka soome keelt valikainena Paide Täiskasvanute Keskkoolis.  ​Tegemist on tellitud koolitusega Euroopa Liidu projekti raames.  ​

Kuna täna juba olen täiskohaga huvijuht, klassijuhataja ja lisaks ka inglise keele ja ettevõtluse õpetaja Väätsa Põhikoolis, siis teadsin, et Tallinnas eraldi praktikal käia ajaliselt ei õnnestu.  ​ Paide Rahvaülikooli koolitusprojekt andis suurepärase praktika võimaluse otse kodulinnas. 

Praktika kestab 27. novembrist 2019 kuni 22. aprillini 2020

Koolitused toimuvad korra nädalas ja korraga 2 x 45 min 
Paaril korral on kursus 3 x 45 min kestvusega. 

 

 

TAGASISIDE PRAKTIKALE

täiendamisel

täieneb

Kristina Such

Praktika juhendaja, Paide Rahvaülikool