Foto: Designecologist (pexels.com)

15. aprill oli võimalus jätkata näiliselt edasi praktikaga. Koolitus toimus ZOOM keskkonnas ja hoolimata väikesest etteteatamise ajast õnnestus enamusel koolitusel osaleda.

Koolitajana oli minu jaoks oluline kõigi valitud keskkondi enne kindlasti läbi katsetada ja valmistada 3 x 45 minutit selliselt ette, et need oleksid kergesti jälgitavad ja muutunud olukorras poleks koolitatavatel keeruline kaasa teha.
Rakendasin korduvalt ZOOM keskkonnas võimalust ekraani jagada. Üks keerulisemaid selle tunni keskkondade katsetusi oli quizleti.com. Sinna olin üles seadnud kolm komplekti sõnavara osas ja pidasin selles tunnis väga oluliseks, et kõik saaksid sinna kenasti ligi. Edaspidine kasutus on juba kergem, aga mitte kõigil ei ole google e-maile ja seeläbi oli keskkonda ligipääs keerulisem. Õnneks läks kõik kenasti.

Tunnid möödusid üllatavalt kiirelt ja esmane tagasiside oli väga positiivne.

Tagasilöögina antud teada hiljem Vabaharidusliidust, et meie tundi siiski seekord ei arvestata ja otsus veebitundide osas tuleb alles peale 20. aprilli. Nüüd siis olen taas ootel ja valiku ees, kas kulutada mitmeid tunde veebitunni ettevalmistusele või mitte? Kohe kindlasti ei soovi ma läbi viia koolitust, mida ma pole saanud ettevalmistada või läbi katsetada, sest soovin et koolitused oleksid sisukad, võimalikult pingevabad ja kasulikud.

Veebitundide kasuliku osana näen seda, et saan oma koolitatavaid toetada ka digipädevuste arendamise osas. Kui nüüd meile siiski see võimalus antakse. Oleme ootel!